ICA Sveriges omsättning ökade 6,5 procent under Q4, ökningen motverkades av kraftigt volymtapp

ICA-koncernens omsättning ökade med 8,2 procent till 35 547 miljoner SEK jämfört med 2021. Priseffekterna var positiva i alla verksamheter, främst i Rimi Baltic och ICA Sverige. Detta motverkades av negativa volymeffekter, med undantag för Apotek Hjärtat och ICA Försäkring där volymeffekterna var positiva. Det framgår av ICAs bokslutskommuniké. Rörelse­resultatet för fjolårets fjärde kvartal steg, inflationsdrivet, med 6,4 procent till 1 382 miljoner SEK jämfört med motsvarande kvartal 2021. Matprisinflationen fortsatte att öka och låg på +17,8 procent under fjärde kvartalet, jämfört med fjärde kvartalet 2021 då den var +1,3 procent.

ICA Gruppens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster ökade med 4 procent. Fortsatt negativa effekter från lägre försäljningsvolymer, förutom i Apotek Hjärtat och ICA Försäkring, påverkade utvecklingen. Detta var särskilt märkbart hos ICA Sverige och Rimi Baltic. De genomgående positiva priseffekterna var dock inte tillräckligt starka i ICA Sverige för att kompensera för volymnedgången.

ICA Sveriges omsättning upp 6,5 procent under Q4
ICA Sveriges nettoomsättning steg, helt prisdrivet, med 6,5 procent under fjärde kvartalet. Ökningen motverkades av ett kraftigt volymtapp. För helåret 2022 uppgick omsättnings­ökningen till 5,4 procent. Rörelseresultatet sjönk med 12 procent till 767 miljoner SEK från Q4 i fjol. Priseffekterna var positiva men inte tillräckligt för att kompensera för de fortsatt negativa, och stigande volymeffekterna. Volymtappet pressade ner marginalen i ICA Sverige till 3,1 procent (3,7%). ICA Sverige genomför nu ett effektiviseringsprogram som till en början medför att cirka 200 positioner avvecklas.

– Vi har ett lägre resultat och marginaler än förra året i ICA Sverige. Vi ser här effekter från inflation, högre kampanjandel och prisinvesteringar. Därtill kommer att vinstdelningen från ICA-butikerna är lägre givet att butiksresultaten nu sjunker jämfört med 2021. Av stor vikt för oss nu är att vända trenden med fallande volymer och marknadsandelar. Det pågår en rad initiativ för att nå dit och det kommer att innebära besparingar och effektiviseringar men också satsningar under 2023, kommenterar ICA Gruppens nytillträdda vd Nina Jönsson i sin rapportkommentar.

EMV-andelen 26,6 procent
Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning uppgick till 26,6 (25,9). Det totala antalet butiker är oförändrat under 2022.

E-handeln backade 15,8 procent
ICA-butikernas onlineförsäljning sjönk med 15,8 procent i kvartalet med 15,8 procent jämfört med Q4 2021. E-handels­marknaden för mat i Sverige minskade med 7,4 procent under fjärde kvartalet (Dagligvaruindex).

Stora utmaningar väntar
– Vi lämnar ett år som varit exceptionellt turbulent. Från förhoppningar när pandemin klingade av till ett förödande krig i vårt närområde. Ett krig som fått drastiska följdverkningar på hela ekonomin och där effekterna nu rullar in i 2023. Det innebär utmaningar för oss och hela dagligvaruhandeln och en rad aktiviteter genomförs nu och under kommande månader för att möta dessa. Vårt fokus på prisvärde, kundlojalitet och kostnadseffektivitet är avgörande, såväl på kort som på lång sikt. Det tål att sägas många gånger – vi är ett starkt bolag som vilar på en mycket framgångsrik idé – där enskilt driv och samlad kraft kombineras. Över tid har vi etablerat ledande positioner inom samtliga verksamhetsområden, haft ihållande tillväxt och en stark lönsamhetsutveckling. Detta är varken första eller sista gången ICA står inför betydande utmaningar och liksom tidigarekommer vi att nyttja våra styrkor för att nå framgång, säger Nina Jönsson.

Hämta ICAs bokslutskommuniké

(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News