ICAs resultat Q4 2024: ICA Sveriges rörelseresultat: Vinsten före skatt steg till 971 miljoner SEK (+26,6 %)

ICA-koncernens omsättning steg med 7,6 procent till 38 273 miljoner SEK under fjolårets fjärde kvartal jämfört med motsvarande period 2022. Den relativt höga inflationstakten bidrog till ökningen. Matinflationen var under kvartalet drygt 6 procent, jämfört med de 12 procent som blev utfallet för helåret 2023. Under fjärde kvartalet 2022 var matpris­inflationen hela 17,8 procent. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1 487 miljoner SEK, en ökning med 7 procent. (1 389) Rörelsemarginalen var 3,9 procent. (3,9) Koncernens resultat före skatt lyfte till 931 miljoner SEK, att jämföra med vinsten på 185 miljoner samma period 2022.

ICA Sverige, Apotek Hjärtat och ICA Banken redovisade förbättrade rörelseresultat jämfört med 2022 medan Rimi Baltics och ICA Fastigheters resultatnivåer var lägre.

Omsättningen i ICA-butikerna steg med 7 procent jämfört med kvartal fyra 2022, medan marknadsutvecklingen enligt Dagligvaruindex (DVI) ökade med 6 procent.

– Det har onekligen varit en utmanande marknad där en fortsatt – om än sjunkande – matprisinflation inneburit volymtapp och väsentligt större fokus på pris. Vi har under året arbetat intensivt för att möta kundernas behov och långsiktigt stärka vår prisposition. Därför är det oerhört glädjande att vi nu ser ökad försäljning och volymtillväxt i fjärde kvartalet, med god kundtillströmning i alla våra butiksformat, framförallt i Maxi-butikerna. För första gången sedan tredje kvartalet 2021 växer ICAs butiksförsäljning också snabbare än marknaden, med en tillväxt som låg 1 procentenhet över marknaden, säger ICA Gruppens vd Nina Jönsson i sin rapportkommentar.

ICA Sveriges rörelseresultat ökade med 26,6 procent
ICA Sveriges omsättning steg med 6,4 procent till 26 737 miljoner SEK under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 26,6 procent från 767 miljoner till 971 miljoner SEK. ICA planerar fler investeringar på totalt en miljard SEK i ordinariepriser under 2024.

– Det är en stor satsning som vi gör tillsammans med ICA-handlarna för att säkra fortsatt god tillväxt och möta
kundernas prisförväntningar, där prissänkningarna kommer att göras löpande under året med start i mars, förklarar Nina Jönsson.

EMV-andelen 26,9 procent
Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning under kvartalet var 26,9 procent (26,6).

E-handeln ökade 1,4 procent
ICA-butikernas onlineförsäljning ökade med 1,4 procent under kvartalet jämfört med samma period 2022. Onlinemarknaden för mat i Sverige ökade under fjärde kvartalet med 1,9 procent (DVI).

Hämta ICAs rapport för Q4 2023
(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News