Hur ser den svenska marknaden för dagligvaror ut år 2020?

Den svenska marknaden för dagligvaror har förändrats rejält till följd av ökad digitalisering, nya konsumtionsvanor och urbanisering. I dag seglar det nya medielandskapet, de allt mer medvetna konsumenterna, den kraftiga befolkningstillväxten och den accelererande teknikutvecklingen upp som de faktorer som påverkar branschen mest. I årets utgåva av framtidsstudien ”Multichannel Consumer 2020” väntas det positiva födelseöverskottet, men främst den stora migrationen, leda till att befolkningen ökar kraftigt. Rapportprognosen spår en ökning med 740 000 personer till 10,6 miljoner fram till 2020, då 2,7 miljoner – eller en av fyra – invånare väntas ha utländsk bakgrund.

Inom restaurangbranschen är man förberedda på detta.

– Det påverkar redan restaurangmarknaden idag, säger Håkan Åkerström, VD på Martin & Servera till DLF NEWS. Det är en marknad med många anställda och många företagare som har utländsk bakgrund. Detta är också en del av framgången då restaurangmarknaden fått fler och fler spännande kök och smakinslag från andra delar av världen som bidrar till positiva matupplevelser.

Dagligvarumarknaden* väntas öka med drygt 110 miljarder SEK till 576,5 miljarder SEK år 2020. Dagligvaror väntas därmed stå för knappt 25 procent av hushållens utgifter om fyra år. Dagligvaru- och servicehandeln spås växa med i snitt 3,3 procent per år men samtidigt tappa andelar till restaurangerna, som förväntas öka med i snitt 4,8 procent per år. Enligt rapportprognosen kommer restaurangerna att ha ökat sin andel av totalmarknaden för dagligvaror från 19 till 25 procent år 2020.

Karolina Hagberg, Affärsområdesdirektör Inköp & Kategori på Coop, instämmer med rapportens bedömning att restaurangbranschens tillväxt kan bli något starkare än dagligvaruhandelns framöver.

– Matintresset är större än någonsin och i kombination med en fortsatt stark ekonomi och ökad sysselsättningsgrad växer hela matindustrin, och konkurrensen ökar förstås, menar Karolina.

Framtidens kanallandskap blir mer svåröverskådligt
Rapporten beskriver framtidens kanallandskap för dagligvaror som komplext och ganska kaotiskt. Kampen om konsumenten blir helt avgörande när allt fler aktörer utvecklar sina erbjudanden för att attrahera fler kunder och samtidigt blir duktigare på att anpassa sig till lokala målgrupper och deras behov. Rapportförfattarna räknar med att stora konsumentgrupper kommer att växla mellan olika format och kanaler. Det här gör att vi får se en mer svåröverskådlig dagligvarumarknad, men utvecklingsmöjligheterna kommer att bli större än någonsin.

– Branschglidningen kommer att vara en positiv drivkraft för båda branscherna då konkurrensen om matkronan ökar, menar Johan Johnsson, VD på Bergendahls Foods.

– Ökad konkurrens, vässade kunderbjudanden, nya crossover-koncept och större tillgänglighet skapar kundnytta och är därmed till gagn för konsumenten. Det skapar möjligheter för alla aktörer, menar Johan.

Hämta årets upplaga av rapporten ”Multichannel Consumer 2020 (kräver medlemsinloggning)

Rapporten har producerats av Movement Consulting på uppdrag av DLF.
(DLF NEWS)
* dagligvarubutiker, servicehandel, apotek, specialbutiker, systembolaget och privata restauranger.

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News