Demografisk utveckling med fördjupning om invandrares matvanor och högtider

DLFs nya studie om Sveriges demografiska utveckling presenterar fem viktiga observationer, som alla innebär nya affärsmöjligheter för branschens aktörer. Här beskrivs de faktorer som driver befolkningstillväxten och den förändrade befolkningssammansättningen. Sverige växer med 100 000 personer per år, de unga kommer att bli fler de närmaste åren och det är inte bara de tre största städerna som växer. Andelen singelhushåll planar ut och år 2020 kommer en av fyra i Sverige att ha utländsk bakgrund.

Stark befolkningstillväxt
Just nu växer Sveriges befolkning med 1 procent per år. Det får ses som en stark befolkningstillväxt, även om siffran är avtagande jämfört med 1,5 procent 2016. Den starka tillväxten kommer fram till år 2020 att drivas till ungefär två tredjedelar av invandring, medan den sista tredjedelen beror på att det föds fler än det dör.

Andelen unga ökar
Som de flesta kanske förväntar sig är den långsiktiga trenden att den del av befolkningen som är äldre än 65 år ökar stadigt. Fram till 2060 kommer denna grupp att öka från dagens 20 till 25 procent. På kort sikt ser utvecklingen annorlunda ut. Från i dag och fram till 2020 kommer andelen som är äldre än 65 år att förbli oförändrad, istället kommer andelen av befolkningen som är 0-19 år att öka från dagens 22,9 till 23,6 procent. Prognosen för barnafödande är en ökning på över 10 procent mellan år 2016 och 2020.

Urbanisering i hela landet
Glesbygden fortsätter att avfolkas och fler flyttar in till de större städerna. Det är dock inte bara de tre storstäderna som växer utan även de 20 största kommunerna utanför storstäderna. Flera kommuner hade en befolkningsökning på minst 20 procent från år 2000 till 2016, vilket är mer än exempelvis Storgöteborg som växte med 18 procent under samma period.

Andelen singelhushåll ökar inte längre
På 60- och 70-talet ökade enpersonshushållen kraftigt i Sverige. Nu har den andelen planat ut och slutat att öka. År 2016 var 39 procent av samtliga hushåll enpersonshushåll, vilket innebär att knappt 18 procent av befolkningen bor i ett enpersonshushåll. Trenden väntas bestå fram till år 2020.

En av fyra förväntas ha utländsk bakgrund 2020
Mellan år 2000 och 2016 har andelen utrikes födda ökat från ca 11 till nästan 18 procent, vilket är en stor demografisk förändring. Ökningen spås fortsätta och knappt 20 procent av befolkningen beräknas vara födda utomlands år 2020. Lägger man till barn som är födda i Sverige av föräldrar som båda är utrikes födda, ligger prognosen närmare 25 procent. År 2020 väntas alltså en av fyra i Sverige ha utländsk bakgrund.

En tydlig trend är att invandringen från övriga nordiska länder minskat mellan år 2000 och 2016 medan invandringen från andra regioner ökat under samma period. De senaste årens stora invandring från Syrien och Irak gör att utrikes födda från Mellanöstern utgör den största och mest snabbväxande gruppen. Hela 750 000 av Sveriges invånare har en bakgrund i Mellanöstern.

Matvanor
Med invandrarna kommer också nya matvanor och högtider. De allra flesta lagar enklare mat till vardags medan helgens måltider är desto viktigare. Då vill man äta tillsammans och man lägger mer tid på att äta, laga och handla mat. Man håller då hårdare på hemlandets mattraditioner och handlar gärna hemlandets matspecialiteter i speciella etniska matbutiker men också hos de etablerade kedjorna. Det är därför viktigt att känna till vilka invandrargrupper som finns i varje butiks upptagningsområde, och vilka matingredienser som står på inköpslistan.

Möjligheter för dagligvaruleverantörer, livsmedelsbutiker och restauranger
Sveriges demografiska sammansättning genomgår helt klart stora förändringar. För att ett enskilt företag ska kunna ta till vara på tillväxten är det viktigt att förstå innebörden av utvecklingen. Det finns stora möjligheter för aktörerna att se över sitt utbud, sina erbjudanden och sin organisation.

Rapporten är framtagen av Marketing Clinic på uppdrag av DLF. Informationen i rapporten baseras på SCBs statistik. Information och analyser av utrikes födda baseras på Crossborder Communications information och analyser.

För mer information om studien kontakta Bo Ekström, Senior Advisor Marketing Clinic +46 (0) 73 417 60 14.

Hämta rapporten (kräver inloggning)
(Marketing Clinic)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News