Dagligvaruindustrin överlämnade sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen

Torsdag 8 oktober överlämnade Dagligvaru­leverantörers Förbunds (DLFs) ordförande Henrik Julin dagligvaru­industrins Färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen.

Framtidsbilden för 2045 är att den svenska dagligvaruindustrin är fossilfri och har uppnått netto noll utsläpp av växthusgaser. Dagligvaruindustrins färdplan beskriver resan från nuläget till framtidsbilden år 2045, med konkreta uppmaningar till Sveriges politiker som en förutsättning för att lyckas.

Tre områden berördes vid mötet med näringsminister Ibrahim Baylan och vice statsminister Isabella Lövin; förpackningar, transport och klimatmärkta produkter.

I linje med DLFs Plastinitiativ siktar färdplanen på att uppnå 100% återvinningsbara förpackningar redan till 2022. För att dagligvaruindustrins förpackningar ska vara klimat­neutrala och fungera i en framtida cirkulär ekonomi måste omställningen omfatta flera förändringar.

Dagligvaruindustrin har tillsammans med dagligvaruhandeln och plastindustrin investerat i Europas största och mest moderna sorteringsanläggning för plast­förpackningar.

– För att vi ska kunna möjliggöra en cirkulär plaståtervinning behöver vi lägga till nästa steg i processen och säkerställa investering i en anläggning för tvätt, granulering och agglomering, säger Henrik Julin, ordförande i DLF.

Färdplanen inkluderar DLFs Transportinitiativ, där ambitionen är att industrins inrikestransporter ska bli 100 procent fossilfria. För att lyckas är det bland annat viktigt med politikernas fortsatta påtryckningar inom EU i frågan kring ett förlängt skatte­undantag för rena och höginblandade biodrivmedel efter 2020.

Daglivaruindustrin har även enats om att 100% av produkterna ska vara klimatmärkta till 2035. Industrin behöver kunna mäta och följa upp sina produkters klimatpåverkan för att göra aktiva och faktabaserade val. Det möjliggör även för konsumenter att göra hållbara val. Politiken behöver ge stöd till en branschgemensam databas för klimat­påverkan för industrins insatsvaror.

– Denna data behöver vara tillgänglig för alla aktörer, stora som små och ligga till grund för en gemensam produktinformation, säger Henrik Julin.

Foto: Ninni Andersson
(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News