Multichannel 2022: Dagligvaruhandeln under press från andra säljkanaler

År 2022 spås totalmarknaden för dagligvaror uppgå till 623,5 miljarder SEK, vilket motsvarar var fjärde konsumtionskrona. Det innebär en årlig tillväxt för dagligvaror på i genomsnitt 3,4 procent fram till 2022. Hela den privata konsumtionen väntas växa med 4,1 procent per år under samma period (enligt Konjunkturinstitutets senaste långtidsprognos). Det spår DLFs framtidsrapport Multichannel 2022, som producerats av konsultföretaget Marketing Clinic på uppdrag av DLF.

Restaurangerna väntas växa snabbare än totalmarknaden för dagligvaror, men tillväxten mattas av något och väntas ligga på ca 4,8 procent per år fram till 2022. Inom restaurangsektorn spås kaféerna öka snabbast. Ett utvecklat erbjudande och nyetableringar i mindre städer väntas driva kategorins tillväxt framöver.

Apoteken och lågprisvaruhusen fortsätter att utmana inom sina kategorier. Apoteken väntas växa med 5,6 procent per år, vilket är snabbare än andra dagligvarukanaler, och bli en än viktigare kanal inom dagligvarukategorierna hälsa och skönhet. Lågprisvaruhusen (ÖB, Rusta, Gekås, Dollar Store etc.) har haft samma starka historiska utveckling inom dagligvaror som apoteken. Lågprisvaruhusen väntas växa med 4,2 procent per år framöver vilket också är snabbare än marknaden. Tillväxten väntas komma från fortsatta etableringar av nya butiker och från helt nya kedjor, främst från kedjan Normal.

Dagligvaruhandeln satsar nu kraftfullt på att utmana restaurangerna med uppgraderade måltidserbjudanden och på att utveckla sitt erbjudande inom färskvaror. Satsningarna väntas bära frukt och bromsa upp andelstappet till restaurangerna något. Dagligvaruhandeln spås öka med i genomsnitt 2,8 procent per år fram till 2022, vilket är 0,6 procent under den genomsnittliga tillväxten på dagligvarumarknaden.

Har du frågor eller vill ha mer information om rapporten? Kontakta isåfall Bo Ekström på Marketing Clinic.

Hämta en executive summary på engelska

Hämta rapporten Multichannel 2022 och tillhörande analysverktyg här. (Medlemsinloggning krävs)

(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla