Axfoods bokslutskommuniké: EMV-andelen närmar sig 30 procent

Axfood redovisar ett rörelseresultat på 398 miljoner SEK för fjärde kvartalet 2017, vilket var sämre än analytikernas förväntningar. För helåret redovisades ett rörelseresultat om 1 886 miljoner SEK.

Koncernens nettoomsättning för 2017 hamnade på 45 968 miljoner SEK, upp 6 procent (7 % pro forma) från 2016. För fjärde kvartalet redovisades en försäljningsökning på 6,4 procent (7,3 % pro forma) till 11 826 miljoner SEK.

”Med det fjärde kvartalet stänger vi nu böckerna för ett händelserikt och försäljningsmässigt framgångsrikt 2017. Som för hela året var försäljningen stark i det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet för kvartalet var i nivå med föregående år och för 2017 i linje med vår prognos och koncernens långsiktiga 4-procentsmål. Vi har haft historiskt stora investeringar under 2017 och kommer att fortsätta investera i våra olika matkoncept och utveckla dem i samklang med kundernas köpbeteende och morgondagens digitala möjligheter,” säger Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow i en rapportkommentar.

Egna varor fortsatte att öka sin andel och svarade vid slutet av fjärde kvartalet för 28,2 procent av försäljningen (27,9).

Enligt Balkow väntar fortsatta framtidssatsningar för koncernen. Man kommer att fortsätta utveckla sina säljkanaler, och 4 – 8 nya butiker är tänkta att öppna under 2018. E-handeln ska rullas ut till flera orter, och hållbarhetsarbetet får fortsatt hög prioritet. De nya förutsättningar som utvecklingen inom automatisering och robotisering skapar ger nya möjligheter, inte minst på logistikområdet. Man har redan börjat bygga sitt första automatiserade färskvarulager, berättar Klas Balkow.

Axfood räknar med att investera cirka 900 – 1000 miljoner SEK under 2018 i olika framtidssatsningar. Styrelsen har adderat ett tillväxtmål till nuvarande långsiktiga finansiella mål som innebär att Axfood ska växa mer än marknaden.

Läs Axfoods bokslutskommuniké
(DLF NEWS)

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News