Axfoods boksluts­kommuniké: Rekordhög tillväxt för Willys – tre gånger högre än marknaden; EMV fortsätter öka

Axfoods omsättning under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 19 740 miljoner SEK en ökning med 15,7 procent. Bakom ökningen ligger en hög matprisinflation, en fortsatt stark återhämtning inom gränshandeln samt ökad kundtillströmning i fysiska butiker. Detaljhandelsomsättningen ökade med 17,9 procent till 15 180 miljoner SEK. Axfood växte därmed mer än dubbelt så mycket som totala dagligvarumarknaden, som ökade med knappt 8 procent. Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 15,7 procent, främst tack vare Willys, som växte med rekordhöga 23 procent under kvartalet, vilket är tre gånger mer än marknaden. Tillväxten för större butiker i citylägen där Hemköp är starka var också bidragande.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 502 miljoner SEK (739), ett tapp på 32,1 procent. I rörelseresultatet ingick jämförelsestörande poster på totalt -232 miljoner SEK (86) bestående av integrationskostnader för förvärvade Bergendahls Food och strukturkostnader kopplade till Dagabs omstrukturering av logistikverksamheten. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 734 miljoner SEK, en ökning med 12,3 procent.

Omsättningen upp 26,9 procent under helåret
Axfoods omsättning under 2022 ökade med 26,9 procent till 73 474 miljoner SEK. Detaljhandelsomsättningen ökade med 11,9 procent till 55 721 miljoner SEK. Jämförbara butiker ökade med 10,4 procent. Rörelseresultatet hamnade på 3 101 miljoner SEK inklusive jämförelsestörande poster och rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent (4,7).

Axfood växte mer än dubbelt så mycket som marknaden under det turbulenta 2022, både under kvartal fyra och helåret och stärkte därmed sin position ytterligare.

– 2022 har varit ett minst sagt turbulent år. I en utmanande tid för hushållen har allt fler kunder kommit att uppskatta vårt erbjudande och alla våra koncept har stärkt sina marknads­positioner. Jag är stolt över sättet på vilket vi har navigerat i denna marknad, med stort engagemang och med siktet inställt på att säkerställa hög tillgänglighet av prisvärd, bra och hållbar mat, säger Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow i en rapport­kommentar.

E-handeln minskade med 3,1 procent
E-handelsomsättningen sjönk med 3,1 procent till 814 miljoner SEK (840) under fjärde kvartalet, vilket främst beror på avyttringen av Mat.se. Exklusive Mat.se ökade omsättningen med 8,8 procent. Andelen e-handel av detaljhandels­omsättningen var 5,4 procent (6,5), vilket var högre än marknaden.

Andelen egna märkesvaror av detaljhandels­omsättningen var 31,5 procent (30,6).
(DLF NEWS)

Hämta Axfoods bokslutskommuniké

Foto: Stefan Nilsson

Dela:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

Kontaktuppgifter

På DLF Service AB värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Genom att bocka i rutan, samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. För mer information gå in på www.dlf.se/integritetspolicy.

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

DLF News