Q1 2024: ICA Sveriges rörelse­resultat ökade med 40 procent; Axfoods rörelseresultat upp 17,6 procent

ICA Sveriges rörelseresultat steg med 40 procent
ICA-koncernens omsättning steg med 7,4 procent till 37 150 miljoner SEK under första kvartalet. I lokal valuta var ökningen 7,2 procent. Ökade försäljningsvolymer i alla verksamheter utom ICA Banken och ICA Fastigheter bidrog till ökningen.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1 490 miljoner SEK, medan rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster var 4,0 procent (3,7). ICA Sveriges och Apotek Hjärtats rörelseresultat förbättrades under perioden medan övriga verksamheter visade svagare resultat jämfört med föregående år.

ICA Sveriges omsättning ökade med 6,7 procent till 25 918 miljoner SEK under årets första kvartal samtidigt som rörelseresultatet ökade med 40 procent. Kundtillströmningen ökade och gav ökade marknadsandelar. Kunderna handlade dessutom fler varor vid varje inköpstillfälle, vilket också bidrog till ICA Sveriges förbättrade resultat.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster steg med 41,4 procent till 939 miljoner SEK under första kvartalet. Kalendereffekter från påskhelg och skottdag bidrog i hög grad till resultatförbättringen. ICA Sveriges rörelsemarginal uppgick till 3,6 procent jämfört med 2,7 procent första kvartalet 2023. Matprisökningarna har dessutom sjunkit till en mer normal nivå under perioden. Matprisinflationens årstakt var 1,4 procent i kvartalet, att jämföra med föregående kvartal då motsvarande siffra var +6,0 procent och första kvartalet 2023 då matprisinflationen var 20,1 procent.

– Året har börjat bra med väsentligt lägre matprisinflation och en matprissatsning som nu rullas ut i butik. Det är glädjande att se att kunderna återvänder till ICA samtidigt som antalet varor i korgarna ökar igen – och det syns givetvis i ett starkare resultat, till stor del drivet av just högre volymer, skriver ICA Gruppens vd Nina Jönsson i sin rapportkommentar.

EMV-andelen nära 28 procent

Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning uppgick till 27,9 (28,3).

ICA-butikernas onlineförsäljning steg för andra kvartalet i rad och försäljningen ökade med 3,6 procent jämfört med första kvartalet 2023. Onlinemarknaden för mat i Sverige ökade med 4,8 procent under perioden. (Dagligvaruindex).

Hämta ICAs delårsrapport

Axfood bild

Axfoods Q1-rapport: Axfoods rörelseresultat ökade med 17,6 procent

Axfoods första kvartal 2024 präglades av en fortsatt positiv kundtillströmning, volymtillväxt och stärkta marknads­positioner. Trots mycket höga jämförelsetal var mycket var till­växten på nytt högre än marknadens, vilket gav en stabil resultatutveckling. Omsättningen ökade med 5,2 procent till 20 252 miljoner SEK. Detaljhandelsomsättningen uppgick till 16 281 miljoner SEK, en ökning med 6,9 procent, vilket var något högre än marknadens tillväxt om 6,4 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 817 miljoner SEK (695) inklusive jämförelsestörande poster om -55 miljoner SEK. Rörelse­marginalen uppgick till 4,0 procent (3,6).

– Med tanke på att vi mötte unikt höga jämförelsetal var inledningen på det nya året stark och tillväxten i detaljhandelsomsättningen uppgick till 6,9 procent. Att vi visar en fin tillväxt i en marknad med låg inflation är ett resultat av betydande volymtillväxt. Det är ett positivt kvitto på att våra kunder uppskattar erbjudandet i våra olika koncept, säger Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow i sin rapport­kommentar.

Willys fortsatte att knipa marknadsandelar

Prisvärde har fortsatt att vara viktigt för konsumenten, vilket gynnat lågpriskedjan Willys. Under det första kvartalet fortsatte kedjan att ta marknadsandelar, men i något lägre takt än tidigare. Kedjans omsättning steg med 7,5 procent till 11 245 miljoner SEK. Jämförbara butiker ökade med 5,6 procent. Hemköp gick också bra, och ökade sin omsättning med 7,6 procent till 1 956 miljoner SEK.

E-handelsförsäljningen steg mer än marknaden

Axfoods e-handelsomsättning uppgick till 958 miljoner SEK (880), en ökning med 8,9 procent vilket överträffade marknadens tillväxt om 4,8 procent. Andelen e-handel av detaljhandelsomsättningen var 5,9 procent (5,8), vilket också var högre än marknadens e-handelsandel på 4,7 procent.

Andelen egna märkesvaror av detaljhandelsomsättningen var 33,3 procent (33,1).

Hämta Axfoods delårsrapport
(DLF NEWS)

Dela:

60-plussarna står för hela 40 procent av hushållens dagligvaruinköp i Sverige

Vem är egentligen köpare av dagligvaror i de svenska dagligvarukedjorna, och vilka fakta får vi fram om vi delar in landets alla hushåll i olika åldersgrupper? Vilken betydelse har hushållens prismedvetenhet, och handlar reklambladsläsarna mer dagligvaror än andra grupper?

Delar vi in Sveriges alla hushåll i åldersgrupper svarar 60 plus-gruppen för den största andelen (40%) av den totala dagligvaruförsäljningen i landet. I snitt handlar 60-plussarna nästan 156 gånger per år, vilket motsvarar tre gånger i veckan. Vid varje inköp handlar de för i snitt 291 kronor. Som jämförelse svarar åldersgruppen under 29 år endast för nio procent av den totala dagligvaruförsäljningen i Sverige under 2023. De handlar bara runt 110 gånger per år och för 261 kronor per köptillfälle.

Detta framgår av den färska DLF-rapporten DLF Konsument­profiler per kedja 2023 som CPS GfK tagit fram på vårt uppdrag. Rapporten visar vem som är köpare av dagligvaror i de olika dagligvarukedjorna i Sverige samt deras roller. Här framgår även vem köparen är efter olika demografiska indelningar av hushållen, såsom ålder, inkomst, hushålls­storlek, region etc. Det går därmed se vilka typer av hushåll som handlar mest i de olika kedjorna och vilka skillnader det finns mellan kedjorna (ICA Maxi, ICA Kvantum, ICA Supermarket, ICA Nära, Coop Supermarket, Coop.se, Lilla Coop, Stora Coop, Hemköp, Willys, Willys Hemma, Bergendahls, City Gross, Lidl, ÖoB, Rusta, Gekås Ullared, Dollar-Store samt Normal).

60-plushushållen viktiga

Att 60-plushushållen är viktiga för de stora dagligvarukedjorna är tydligt. För ICA Maxi står åldersgruppen för nästan 37% av all dagligvaruförsäljning, men ändå handlar endast 58% av dessa hushåll hos ICA Maxi. Stora Coop lockar runt 50% av 60-plushushållen till sina butiker och gruppen står för 46% av försäljningen i Stora Coop. Motsvarande siffror för Willys är att runt 71% av alla 60-plussare handlar någon gång hos kedjan, och de svarar för dryga 32% av kedjans försäljning. Tittar man på Lidl är 60-plussarna väldigt viktiga, nästan 45% av Lidls försäljning går till denna grupp och nästan 66% av dem handlade hos kedjan någon gång under 2023.

Flitiga reklambladsläsare står för den största andelen av inköpen

De hushåll som uppger att de läser flera olika reklamblad regelbundet står också för den största andelen av dagligvaru­försäljningen, dryga 45% av all försäljning av dagligvaror i Sverige under 2023. De handlar 155 gånger per år och köper för 280 kronor vid varje inköpstillfälle. Det kan jämföras med de hushåll som säger sig inte läsa några reklamblad, de handlar i snitt 119 gånger och för 330 kronor. Gruppen svarar dock bara för tio procent av de totala inköpen av dagligvaror under 2023.

De starkt prismedvetna är viktiga

De hushåll som klassas som Starkt Prismedvetna är en växande grupp som nu svarar för över 36% av den totala dagligvaru­försäljningen i Sverige 2023. Gruppen handlar 144 gånger per år och för 273 kronor vid varje köptillfälle. Jämfört med de hushåll som inte är prismedvetna handlar de färre antal gånger, vid 136 tillfällen under 2023, medan de handlar för ett högre belopp vid varje inköp, nästan 361 kronor.

Med hjälp av DLF Konsumentprofiler per kedja 2023 kan DLFs medlemmar internt och ihop med sina kunder analysera och diskutera åtgärder för att nå rätt målgrupp och hitta möjligheter till ökad försäljning.

Kontakta Fredrik Ydell (0704-181636) på CPS GfK om ni har frågor om rapporten, eller vill göra en fördjupad motsvarande studie på era produktkategorier eller varumärken. Då får ni svar på vem köparen är av ditt varumärke, men även kanske vem som köper dina konkurrenters varumärken?
(DLF NEWS)

Hämta rapporten i sin helhet (Endast DLF-medlemmar)

Hämta PDF ”Så handlar olika åldersgrupper sina dagligvaror”

Olika åldersgrupper

Dela:

Ny DLF-rapport: Hushållens dagligvaru­inköp 2023

Sveriges hushåll handlade dagligvaror i snitt drygt 139 gånger under 2023, vilket motsvarar ungefär 2,7 inköpstillfällen per vecka. Det visar DLFs undersökning Hushållens dagligvaru­inköp 2023, som tagits fram i samarbete med undersökningsföretaget GfK.

I snitt köpte varje hushåll dagligvaror för 307 kr per köptillfälle, vilket är en ökning från 2022 års snittköp på 291 kr. Förklaringen är prishöjningar på grund av den kraftiga inflationen.

De produktkategorier som flest hushåll handlat någon gång under 2023 är Frukt & Grönt (99,7%), Mjölk (98,3%), Matbröd (98,2%), och Matfett (98,0%) följt av Gräddprodukter (96,9%).

ICA-butiker besöktes av flest hushåll

Under 2023 var ICA den handelsaktör vars butiker fick besök av flest hushåll. Knappt 94% av alla svenska hushåll handlade någon gång under året i en ICA-butik. Motsvarande siffror för Axfood är runt 87%, för Coop 80% och för Lidl 63%.

Kategorierna Färsk Kyckling och Bönkaffe är de som köps oftast på kampanj

Även i årets rapport redovisar vi Promotionandelar då promotion (kampanj/upplevt extrapris) har ökat markant de senaste åren. Exempelvis hade Färsk Kyckling en promotion­andel på över 66% under 2023, följt av Bönkaffe med en andel på strax under 66%. Hårdosts promotionandel uppgår till drygt 61%.

Med hjälp av ”Hushållens dagligvaruinköp 2023” kan DLFs medlemmar internt och tillsammans med sina kunder analysera och diskutera åtgärder för att öka penetration, frekvens eller värde/inköpstillfällen för en specifik varugrupp. Över 160 produkt­kategorier i 15 huvudkanaler ingår i rapporten.

Kontakta Fredrik Ydell på GfK om ni har frågor om rapporten.

Fakta i urval från DLFs rapport Hushållens dagligvaruinköp 2023

Hämta rapporten i sin helhet (Endast DLF-medlemmar)

(DLF NEWS)

Dela:

ICAs resultat Q4 2024: ICA Sveriges rörelseresultat: Vinsten före skatt steg till 971 miljoner SEK (+26,6 %)

ICA-koncernens omsättning steg med 7,6 procent till 38 273 miljoner SEK under fjolårets fjärde kvartal jämfört med motsvarande period 2022. Den relativt höga inflationstakten bidrog till ökningen. Matinflationen var under kvartalet drygt 6 procent, jämfört med de 12 procent som blev utfallet för helåret 2023. Under fjärde kvartalet 2022 var matpris­inflationen hela 17,8 procent. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1 487 miljoner SEK, en ökning med 7 procent. (1 389) Rörelsemarginalen var 3,9 procent. (3,9) Koncernens resultat före skatt lyfte till 931 miljoner SEK, att jämföra med vinsten på 185 miljoner samma period 2022.

ICA Sverige, Apotek Hjärtat och ICA Banken redovisade förbättrade rörelseresultat jämfört med 2022 medan Rimi Baltics och ICA Fastigheters resultatnivåer var lägre.

Omsättningen i ICA-butikerna steg med 7 procent jämfört med kvartal fyra 2022, medan marknadsutvecklingen enligt Dagligvaruindex (DVI) ökade med 6 procent.

– Det har onekligen varit en utmanande marknad där en fortsatt – om än sjunkande – matprisinflation inneburit volymtapp och väsentligt större fokus på pris. Vi har under året arbetat intensivt för att möta kundernas behov och långsiktigt stärka vår prisposition. Därför är det oerhört glädjande att vi nu ser ökad försäljning och volymtillväxt i fjärde kvartalet, med god kundtillströmning i alla våra butiksformat, framförallt i Maxi-butikerna. För första gången sedan tredje kvartalet 2021 växer ICAs butiksförsäljning också snabbare än marknaden, med en tillväxt som låg 1 procentenhet över marknaden, säger ICA Gruppens vd Nina Jönsson i sin rapportkommentar.

ICA Sveriges rörelseresultat ökade med 26,6 procent
ICA Sveriges omsättning steg med 6,4 procent till 26 737 miljoner SEK under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 26,6 procent från 767 miljoner till 971 miljoner SEK. ICA planerar fler investeringar på totalt en miljard SEK i ordinariepriser under 2024.

– Det är en stor satsning som vi gör tillsammans med ICA-handlarna för att säkra fortsatt god tillväxt och möta
kundernas prisförväntningar, där prissänkningarna kommer att göras löpande under året med start i mars, förklarar Nina Jönsson.

EMV-andelen 26,9 procent
Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning under kvartalet var 26,9 procent (26,6).

E-handeln ökade 1,4 procent
ICA-butikernas onlineförsäljning ökade med 1,4 procent under kvartalet jämfört med samma period 2022. Onlinemarknaden för mat i Sverige ökade under fjärde kvartalet med 1,9 procent (DVI).

Hämta ICAs rapport för Q4 2023
(DLF NEWS)

Dela:

Axfoods boksluts­kommuniké: Axfood ökade rörelse­resultatet med 11 procent; Willys och Hemköp utvecklades starkt

Axfoods omsättning under fjärde kvartalet 2023 uppgick till 20 769 miljoner SEK, en ökning med 5,2 procent. Detaljhandels­omsättningen ökade med 8,7 procent till 16 507 miljoner SEK. Rörelseresultatet hamnade på 744 miljoner SEK (502) inklusive jämförelsestörande poster om -71 Mkr (-232). Rörelse­marginalen uppgick till 3,6 procent (2,5).

Matprisinflationen fortsatte att sjunka under kvartalet, en trend som pågått sedan årets början. Enligt SCB uppgick matpris­inflationen till 6,0 procent under kvartal fyra jämfört med motsvarande kvartal 2022. Höga levnadskostnader påverkar dock fortsatt konsumenterna och deras köpbeteende.

– Axfood avslutar året med en detaljhandelsomsättning som ökade med närmare 9 procent jämfört med 6 procent för marknaden, trots väsentligt högre jämförelsetal. Med tillväxten under det fjärde kvartalet, och den genomgående höga tillväxten under året som helhet, passerade vi som koncern för första gången 80 miljarder kronor i nettoomsättning, konstaterar Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow i sin rapportkommentar.

Jämförbara butiker ökade 7,1 procent, tack vare en stark utveckling både för Willys och Hemköp. Willys omsättning ökade med 9,1 procent till 11 325 miljoner SEK under kvartalet medan Hemköps omsättning (inklusive franchiseavgifter) uppgick till 1 976 miljoner SEK, en ökning med 10,3 procent.

Klas Balkow konstaterar att Willys fortsätter att ta andelar genom god volymtillväxt och den fortsatt starka lojaliteten hos befintliga kunder. Willys e-handelsomsättning nådde dessutom en ny milstolpe med 3 miljarder kronor i omsättning under 2023, konstaterar han. Hemköp fortsatte stärka sin position inom traditionell livs och växte än en gång snabbare än marknaden.

Axfoods omsättning upp 10,4 procent under helåret
Axfoods omsättning under helåret ökade med 10,4 procent till 81 111 miljoner SEK. Detaljhandelsomsättningen uppgick till 63 703 miljoner SEK, en ökning med 14,3 procent. Rörelse­resultatet uppgick till 3 353 miljoner SEK inklusive jämförelse­störande poster om -249 miljoner SEK (-129). Rörelse­marginalen hamnade på 4,1 procent (4,2).

E-handeln ökade med 8,3 procent
Axfoods e-handelsomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 881 miljoner SEK, en ökning med 8,3 procent. Marknadens e-handelstillväxt var 1,9 procent. Andelen e-handel av detalj­handelsomsättningen var 5,3 procent (5,4), jämfört med marknadens e-handelsandel om 4,3 procent.

Andelen egna märkesvaror av detalj­handelsomsättningen var 32,5 procent (31,5).
(DLF NEWS)

Hämta Axfoods bokslutskommuniké

Dela:

ICAs delårsrapport Q3 2023: ICA Sveriges omsättning upp 4,1 procent; E-handeln backade 5,5 procent

ICAs omsättning ökade med 6,9 procent under tredje kvartalet, till 36 943 miljoner SEK, en ökning som främst var inflations­driven. Rörelsemarginalen var 5,3% (4,9%) och resultatet uppgick till 1 815 miljoner SEK (1 629). I lokal valuta var ökningen 5,4 procent. Priseffekterna var positiva i alla verksamheter. Negativa volymeffekter, främst i ICA Sverige, påverkade i viss mån. I Apotek Hjärtat och ICA Försäkring däremot, var volymeffekterna positiva.

ICA Sveriges omsättning ökade med 4,1 procent
ICA Sveriges omsättning steg med 4,1 procent under kvartalet. Den fortsatt höga matprisinflationen gjorde dock att ökningen var helt prisdriven. Volymeffekterna var precis som föregående kvartal negativa, men i något mindre grad.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster låg i nivå med fjolåret medan rörelsemarginalen sjönk till 4,5 procent (4,7). Priseffekterna var fortsatt positiva, men ett något högre kampanjtryck och genomförda prisinvesteringar bidrog till att dämpa effekten. Matprisinflationen fortsätter att sjunka men bidrog även detta kvartal till negativa volymeffekter, dock i lägre grad än vid årets början.

– Matprisinflationen fortsätter nedåt och var i kvartalet 9,1 procent, vilket var 5,4 procentenheter lägre än föregående kvartal. Det är naturligtvis välkommet och om vi jämför med att marknadsutvecklingen enligt DVI var 6,2 procent i kvartalet, ser vi att marknaden raskt närmar sig volymtillväxt igen. Vi kan också konstatera att våra ICA Maxi-butiker hade positiv volymtillväxt i slutet av kvartalet, skriver ICA Gruppens vd Nina Jönsson i sin rapportkommentar.

EMV-andelen 26,4 procent.
Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning under kvartalet uppgick till 26,4 (26,1).

E-handeln backade 5,5 procent
ICA-butikernas onlineförsäljning minskade med 5,5 procent under tredje kvartalet jämfört med samma period 2022. Onlinemarknaden för mat i Sverige minskade med 0,6 procent under perioden (Dagligvaruindex). ICA beslutade nyligen att byta e-handelsmodell i Göteborg och därför stänga sitt e-handelslager i Arendal nu till våren.

– Det är ett tråkigt besked, men ett nödvändigt beslut givet förutsättningarna. Vår långsiktiga bedömning om online ligger dock fast. Mat på nätet kommer att vara en viktig del av dagligvarumarknaden framöver och en väsentlig del i vårt kunderbjudande utifrån den lokala marknadens förutsättningar, skriver Nina Jönsson i rapportkommentaren.

Hämta ICAs delårsrapport

Dela:

Axfoods delårsrapport Q3 2023: Mycket stark tillväxt för Willys – ökade med hela 15,8 procent!

Axfood fortsatte att leverera kraftig tillväxt och stabil lönsamhet under årets tredje kvartal. Omsättningen ökade med 8,7 procent till 20 293 miljoner SEK, en ökning driven av den höga matprisinflationen samt ökad kundtillströmning. Detaljhandelsomsättningen uppgick till 15 873 miljoner SEK, en ökning med 13,2 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 1 036 miljoner SEK (975) inklusive jämförelsestörande poster om totalt -60 miljoner SEK (-40). Rörelsemarginalen låg på 5,1 procent (5,2).

– Axfood levererade trots höga jämförelsetal en mycket stark tillväxt om 13 procent under kvartalet, att jämföra med till­växten inom dagligvaruhandeln om 6 procent. Axfoods tillväxt var således dubbelt så hög som marknadens, vilket följer den trend vi sett sedan början av förra året, skriver Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow i sin rapport­kommentar.

Även detta kvartal redovisade Willys en mycket stark tillväxt om 16 procent. Omsättningen uppgick till 10 945 miljoner SEK (9 450). Tillströmningen av nya kunder och medlemmar i Willys Plus är fortsatt hög och Axfood kan dessutom konstatera att deras kunder – både befintliga och nya – blir alltmer lojala och handlar mer hos kedjan. I jämförbara butiker uppgick tillväxten till 12,4 procent. Willys rörelseresultat ökade till 652 miljoner SEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,0 procent (6,4).

Hemköp växte snabbare än marknaden för fjärde kvartalet i rad. Omsättningen för tredje kvartalet hamnade på 1 779 miljoner SEK, en ökning med 10,6 procent. Detaljhandels­omsättningen (inklusive Tempo) steg med 7,6 procent, vilket både överträffade tillväxten på marknaden och inom segmentet traditionell livs. Jämförbara butiker ökade med 6,4 procent. Rörelseresultatet steg till 78 miljoner SEK (77), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,4 procent (4,8).

Snabbgross omsättning ökade med 8,6 procent till 1 437 miljoner SEK, vilket också överträffade marknadens tillväxt. Jämförbara butiker ökade med 7,4 procent. Nyetablerade butiker och försäljningen till konsument genom butiks­konceptet Snabbgross Club bidrog till ökningen.

– Det är med ödmjukhet inför den osäkra omvärld vi befinner oss i som jag sammanfattar ett starkt tredje kvartal för Axfood. Det är tydligt att allt fler kunder uppskattar erbjudandet inom våra olika butikskoncept och verksamheter. Tillsammans med alla engagerade medarbetare kommer vi att fortsätta hålla en hög ambitionsnivå och utvecklingstakt för att ytterligare stärka vår position på marknaden, skriver Klas Balkow i rapport­kommentaren.

Axfoods e-handelsomsättning uppgick till 723 miljoner SEK (667), en ökning med 8,3 procent jämfört med marknaden, som backade med -0,6 procent. Andelen e-handel av detaljhandels­omsättningen var 4,6 procent (4,8), vilket också överträffade marknadens e-handelsandel om 3,6 procent.

Andelen egna märkesvaror av detaljhandelsomsättningen var 31,9 procent (31,0).

Hämta Axfoods delårsrapport

Dela:

Valio Sverige blev Årets samarbetspartner till Matmissionen

På DLFs Höstmöte 11 oktober delade DLF och Matmissionen ut den prestigefyllda ut­märkelsen Årets samarbetspartner till Matmissionen. Enligt juryns motivering har Valio Sverige ”visat att det genom konkret handlande snabbt går att skala upp sitt hållbarhetsarbete och samtidigt förbättra situationen för ekonomiskt utsatta människor.

Genom att engagera hela ledningsgruppen har vinnaren visat att bekämpning av matsvinn är prioriterat i företaget. Mindre än två veckor efter det första studiebesöket hos Matmissionen hade man inrättat en rutin för att motverka svinn i hela produkt­kedjan. På bara ett år har det egna svinnet minskat med otroliga 97 procent.

Årets vinnare är ett inspirerande exempel på hur arbetet med donationer kan integreras i uppföljning, resultatmätning och befintliga flöden.”

Läs mer om Matmissionen och hur ni kommer igång med donationer.

(DLF NEWS)

Dela:

Tyska METRO AG förvärvar Johan i Hallen & Bergfalk

Sveriges största foodservicegrossist inom kött, fisk och skaldjur, Johan i Hallen & Bergfalk (JHB) förvärvas av den tyska livs­medelsgrossisten METRO AG. JHB, som idag finns i Sverige och Finland, har drygt 4 000 kunder inom privata restauranger, kedjekunder, hotell och butiker. Omsättningen uppgick i fjol till 2 miljarder SEK. De senaste fyra åren har JHB fyrdubblat omsättningen genom förvärv och kraftig organisk tillväxt. JHB är rikstäckande och har produktion, lager och kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingborg.

I och med förvärvet av JHB utökar METRO sin foodservice delivery-portfölj och tar steget in på den svenska och finska foodservicemarknaden. JHB:s verksamhet ska fortsätta självständigt under det egna varumärket Johan i Hallen & Bergfalk, med bibehållen företagsledning.

”Jag ser fram emot att bli en del i METRO-familjen. Det känns mycket värdefullt att få en långsiktig och stark ägare i ryggen för JHB. Det kommer att bidra till att vi kan fortsätta vara specialisten med hög tillgänglighet och dessutom få tillgång till fler unika produkter,” säger Andreas Göthberg, VD Johan i Hallen & Bergfalk i ett pressmeddelande.

”Johan i Hallen & Bergfalk är en stark matchning för METRO. Sverige och Finland utgör tillsammans den sjätte största foodservicemarknaden i Europa och har den högsta andelen kött- och fiskkonsumtion per capita i Europa. JHB tillför en hög kompetensnivå inom dessa kategorier samtidigt som METRO kan stärka JHB:s inköpsaktiviteter, berika sitt utbud och därmed utöka sin marknadsandel,” kommenterar METRO AG:s VD Dr. Steffen Greubel.

Affären väntas vara slutförd i mitten av maj i år.
(DLF NEWS)

Dela:

Handelns egna varumärken 2022: EMV fortsätter att ta marknadsandelar

Det senaste decenniet har handelns egna märkesvaror (EMV) stadigt ökat i andel av den totala försäljningen, och 2022 är inget undantag. Ökningstakten har varit hög under fjolåret då köpmönstret har ändrats på grund av de höga matpriserna och de svenska hushållen har ökat sina inköp av billigare varumärken som EMV. Det visar DLFs rapport Handelns egna märkesvaror 2022 som tagits fram tillsammans med GfK.

De senaste åren har EMV-andelen ökat från 21,1% 2017 till 25,9% under 2022, i värde. Tittar man bara på Online-försäljningen ser man ett annat köpmönster. Där uppgår EMV-andelen till 18,8% under 2022, vilket är en liten minskning jämfört med 2021.

Lidl toppar

Lidl toppar fortfarande listan över kedjor med högst EMV-andel med 59,7% mätt i värde. Siffran är hög, men har tidigare varit ännu högre. Därefter följer Willys med 29,2%. Siffrorna är exkluderade från Online-försäljning, då all Online-försäljning ligger som en separat kanal, och Online har en värdeandel på 18,8%.

Djupfrysta bär vanligaste EMV i butik

De vanligaste EMV-varugrupperna i butik är djupfrysta bär med 88,4% i värde, nektar 84,7% samt tonfisk i konserv/tub 82,7%. Det finns även ett antal varugrupper som inte har någon EMV-försäljning, exempelvis lutfisk, blodmat, mjukost, eller en del stora varugrupper inom personlig hygien med väldigt liten EMV-försäljning, exempelvis schampo, balsam, tandkräm och deodoranter.

Nyhet 2022

Nytt i årets rapport är att ni kan se vilka priser (kr/liter, kr/kg) EMV har och detta kan jämföras med vilka priser andra varumärken har. Det framgår även vilken promotion-andel EMV har och denna kan sedan jämföras med promotion-andelen för andra varumärken.

Frågor om rapporten hänvisas till GfK. Kontakta dem via fredrik.ydell@gfk.com . Är ni intresserade att göra en fördjupad rapport där varugruppen bryts ner på enskilt EMV-varumärke eller se vem som är köpare av EMV så kan ni också kontakta Fredrik. GfK ger DLFs medlemmar en rabatt, på en fördjupad rapport på EMV.

Fakta i urval från DLFs rapport Handelns egna märkesvaror 2022

EMV-utvecklingen ???

Handelns egna märkesvaror 2022- Huvudrapport

Dela:

Hushållens dagligvaruinköp 2022: Så mycket handlar hushållen för per köptillfälle!

De svenska hushållen handlade dagligvaror i snitt drygt 139 gånger under 2022, vilket motsvarar ungefär 2,7 inköpstillfällen per vecka. Det visar DLFs undersökning Hushållens daglig­varuinköp 2022, som tagits fram i samarbete med undersökningsföretaget GfK.

I snitt köpte varje hushåll dagligvaror för 291 kr per köp­tillfälle, vilket är en ökning från föregående års snittköp på 286 kr.

De produktkategorier som flest hushåll handlat någon gång under 2022 är Frukt & Grönt (99,6%), Matbröd (98,2%), Mjölk (97,9%), och Matfett (97,8%) följt av Gräddprodukter (96,4%).

ICA-butiker besöktes av flest hushåll

Under 2022 var ICA den handelsaktör vars butiker besöktes av flest hushåll. Hela 94% av alla svenska hushåll handlade någon gång under året i en ICA-butik. Motsvarande siffror för Axfood är 84%, för Coop 81% och för Lidl 61%, en ökning med hela 7,4%.

Bönkaffe och choklad är de kategorier som oftast köps på kampanj

I årets rapport har Promotion-andel lagts till eftersom den har ökat markant de senaste åren. Exempelvis hade Bönkaffe en promotion-andel på 66% under 2022, följt av Choklad­stycksaker och Choklad i ask, som båda hade en promotion-andel på 64%.

Med hjälp av ”Hushållens dagligvaruinköp 2022” kan DLFs medlemmar internt och tillsammans med sina kunder analysera och diskutera åtgärder för att öka penetration, frekvens eller värde/inköpstillfällen för en specifik varugrupp. Över 160 produkt­kategorier i 15 huvudkanaler ingår i rapporten.

Kontakta fredrik.ydell@gfk.com på GfK om ni har frågor om rapporten.

Fakta i urval från DLFs rapport Hushållens dagligvaruinköp 2022

Hämta rapporten i sin helhet (Endast DLF-medlemmar)

(DLF NEWS)

Dela:

ICA Sveriges omsättning ökade 6,5 procent under Q4, ökningen motverkades av kraftigt volymtapp

ICA-koncernens omsättning ökade med 8,2 procent till 35 547 miljoner SEK jämfört med 2021. Priseffekterna var positiva i alla verksamheter, främst i Rimi Baltic och ICA Sverige. Detta motverkades av negativa volymeffekter, med undantag för Apotek Hjärtat och ICA Försäkring där volymeffekterna var positiva. Det framgår av ICAs bokslutskommuniké. Rörelse­resultatet för fjolårets fjärde kvartal steg, inflationsdrivet, med 6,4 procent till 1 382 miljoner SEK jämfört med motsvarande kvartal 2021. Matprisinflationen fortsatte att öka och låg på +17,8 procent under fjärde kvartalet, jämfört med fjärde kvartalet 2021 då den var +1,3 procent.

ICA Gruppens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster ökade med 4 procent. Fortsatt negativa effekter från lägre försäljningsvolymer, förutom i Apotek Hjärtat och ICA Försäkring, påverkade utvecklingen. Detta var särskilt märkbart hos ICA Sverige och Rimi Baltic. De genomgående positiva priseffekterna var dock inte tillräckligt starka i ICA Sverige för att kompensera för volymnedgången.

ICA Sveriges omsättning upp 6,5 procent under Q4
ICA Sveriges nettoomsättning steg, helt prisdrivet, med 6,5 procent under fjärde kvartalet. Ökningen motverkades av ett kraftigt volymtapp. För helåret 2022 uppgick omsättnings­ökningen till 5,4 procent. Rörelseresultatet sjönk med 12 procent till 767 miljoner SEK från Q4 i fjol. Priseffekterna var positiva men inte tillräckligt för att kompensera för de fortsatt negativa, och stigande volymeffekterna. Volymtappet pressade ner marginalen i ICA Sverige till 3,1 procent (3,7%). ICA Sverige genomför nu ett effektiviseringsprogram som till en början medför att cirka 200 positioner avvecklas.

– Vi har ett lägre resultat och marginaler än förra året i ICA Sverige. Vi ser här effekter från inflation, högre kampanjandel och prisinvesteringar. Därtill kommer att vinstdelningen från ICA-butikerna är lägre givet att butiksresultaten nu sjunker jämfört med 2021. Av stor vikt för oss nu är att vända trenden med fallande volymer och marknadsandelar. Det pågår en rad initiativ för att nå dit och det kommer att innebära besparingar och effektiviseringar men också satsningar under 2023, kommenterar ICA Gruppens nytillträdda vd Nina Jönsson i sin rapportkommentar.

EMV-andelen 26,6 procent
Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning uppgick till 26,6 (25,9). Det totala antalet butiker är oförändrat under 2022.

E-handeln backade 15,8 procent
ICA-butikernas onlineförsäljning sjönk med 15,8 procent i kvartalet med 15,8 procent jämfört med Q4 2021. E-handels­marknaden för mat i Sverige minskade med 7,4 procent under fjärde kvartalet (Dagligvaruindex).

Stora utmaningar väntar
– Vi lämnar ett år som varit exceptionellt turbulent. Från förhoppningar när pandemin klingade av till ett förödande krig i vårt närområde. Ett krig som fått drastiska följdverkningar på hela ekonomin och där effekterna nu rullar in i 2023. Det innebär utmaningar för oss och hela dagligvaruhandeln och en rad aktiviteter genomförs nu och under kommande månader för att möta dessa. Vårt fokus på prisvärde, kundlojalitet och kostnadseffektivitet är avgörande, såväl på kort som på lång sikt. Det tål att sägas många gånger – vi är ett starkt bolag som vilar på en mycket framgångsrik idé – där enskilt driv och samlad kraft kombineras. Över tid har vi etablerat ledande positioner inom samtliga verksamhetsområden, haft ihållande tillväxt och en stark lönsamhetsutveckling. Detta är varken första eller sista gången ICA står inför betydande utmaningar och liksom tidigarekommer vi att nyttja våra styrkor för att nå framgång, säger Nina Jönsson.

Hämta ICAs bokslutskommuniké

(DLF NEWS)

Dela: