Den digitala mathandeln spås växa med 25 procent i år

Den digitala mathandeln omsatte 4,6 miljarder SEK under 2017, vilket innebär en tillväxt med 19 procent. Totalt svarar mathandeln på nätet nu för 1,6 procent av den totala livsmedelsförsäljningen. Det framgår av Svensk Digital Handels rapport ”Digital Mathandel”, som för nionde året i rad redovisar utvecklingen för livsmedels­försäljningen på nätet.* Rapporten beskriver även konsumenternas beteenden, attityder och åsikter samt marknadens storlek och utveckling. Rapporten är framtagen av HUI Research på uppdrag av Svensk Digital Handel och baseras på en konsumentundersökning och insamlade uppgifter från branschföretagen.

Lösplock var det segment som gick bäst under året. Segmentet har nu en marknadsandel på 70 procent jämfört med middagskassarnas 30 procent. Prognosen för 2018 är att den digitala mathandeln kommer att växa med 25 procent och nå 5,7 miljarder SEK. Det motsvarar 1,9 procent av livsmedels­försäljningen. Vid årets slut skulle det innebära att mat svarar för drygt 7 procent av den totala detaljhandelsomsättningen på nätet, som enligt en prognos från PostNords E-barometer
väntas uppgå till 77 miljarder SEK.

Eftersom dagligvaruhandelns digitalisering fortfarande befinner sig i sin linda jämfört med de flesta branscher i sällanköpshandeln, kan vi mycket väl få se riktigt starka tillväxttal, konstaterar rapporten. Samtidigt som de renodlade nätaktörerna ökar snabbt, har de stora dagligvarukedjorna ICA, COOP, Axfood och Bergendahls i dag en välfungerande e-handel och aktörerna implementerar nu strategier för att dra fördel av kundkännedom, befintliga logistiknätverk och starka varumärken.

Det senaste året har andelen konsumenter som handlat mat på nätet ökat från 25 till 31 procent. Den typiska nätbutiks­kunden är mellan 26 och 35 år, har barn och bor i ett storstadsområde. Eftersom möjligheterna till hemleverans är störst i de större städerna är det där tillväxten går snabbast, men nya geografiska marknader tillkommer. Än så länge är det främst kvinnor som handlar mat på nätet, och tillväxten drivs både av att fler matkonsumenter börjar handla på internet och av det faktum att befintliga kunder handlar oftare. Var åttonde kund säger idag att de till största delen köper sin mat på nätet, vilket är en klar ökning jämfört med föregående år och visar att konsumenterna på allvar börjat inse fördelarna med att handla online.

Hämta Svensk Digital Handels rapport ”Digital Mathandel”

*Försäljningstalet för mathandeln på nätet avser – till skillnad från tidigare rapporter – enbart försäljningen från renodlade livsmedelsaktörer. I årets rapport har livsmedelsförsäljning från så kallade branschglidande aktörer exkluderats, varför jämförelser med tidigare rapporter inte skall göras.
(DLF NEWS)

Dela: