Ny DLF-rapport: Konsumentprofiler 2020

Åldersgruppen 60+ svarar för hela 42,1 procent av den totala försäljningen inom FMCG och är därmed den största konsument­gruppen. Den största gruppen sett till hushålls­storlek är tvåpersonshushåll. Av all försäljning av FMCG står dessa för 36,3 procent.

Detta är bara några exempel på intressanta fakta som du hittar i DLFs nya rapport Konsumentprofiler 2020, som tagits fram av GfK på uppdrag av DLF.

Rapporten visar vilka som är köpare av ett 180-tal varugrupper, baserat på olika sociodemografiska indelningar, så kallade konsumentprofiler, som bland annat ålder på hushållen, inkomst för hushållen, barn/ej barnfamiljer, region, pris­medvetenhet och miljömedvetenhet.

Hämta pdf med övergripande fakta från rapporten.

I huvudrapporten (endast för DLF-medlemmar) får du veta mer om:

– Vilken målgrupp som köper varugruppen
– Vem du ska rikta dina aktiviteter till
– Du kan lägga upp din (media-)strategi så att du når rätt målgrupp
– Kedjorna har olika köpare för samma varugrupp

(DLF NEWS)

Dela: