Konkurrensrätt för dagligvaruleverantörer

Datum ej satt

Topprankad kurs reder ut frågetecken

Vilken information kan en kund som även säljer konkurrerande EMV kräva?

Kan samma personer hantera information om leverantörens produkter och EMV?

Gäller särskild försiktighet för hur category captains ska agera?

Vad gäller vid hanteringen av Principer för god affärssed?

För att reda ut dessa och andra frågetecken har DLF Academy tagit fram en skräddarsydd kurs i samarbete med Elisabeth Eklund, Partner på Advokatfirman Delphi, som även har tagit fram DLFs konkurrensrättsliga guideline.

Kursen är mycket uppskattad och fick 4,6 i betyg vid det senaste kurstillfället. Kursledaren själv fick hela 4,8 i snittbetyg av deltagarna!

Efter kursen kommer du att kunna identifiera konkurrensrättsligt känsliga situationer för dagligvaruleverantörer i relation till konkurrenter och kunder. Kunskap som eventuellt kan leda till att det blir nödvändigt att ändra ert företags nuvarande organisation och affärspraxis.

Att bryta mot konkurrensreglerna kan bli mycket dyrt för företaget och även drabba enskilda medarbetare – och tröskeln för vad som är otillåtet är ofta mycket lägre än vad företagen är medvetna om.

KURSLEDARE

Elisabeth Eklund

Kursen leds av Elisabeth Eklund, Partner på Advokatfirman Delphi.

Ämnesområden

 • Konkurrenslagens uppbyggnad och syfte
 • Varför är konkurrensrätt viktigt – sanktioner?
 • När får/får inte konkurrenter samarbeta?
 • Vad gäller vid hanteringen av principer för god affärssed?
 • Information som är konkurrensrättsligt förbjuden att utbyta med en kund som säljer konkurrerande EMV
 • Kan samma personer hantera information om leverantörens produkter och EMV – hur bör företaget organisera sig med ”kinesiska murar”för att följa konkurrensreglerna?
 • Vilken slags information har en category captain rätt att ta del av?
 • Vad finns det för konkurrensrättsliga varningsklockor vid offentliga upphandlingar?
 • Hur hårt kan en leverantör styra handeln vad gäller t.ex. prissättning?
 • Om dominerande ställning ­viktigt att tänka på angående prissättning, rabatter, exklusivitetsavtal, category captain etc.
 • Vilka åtgärder kan vidtas mot konkurrenter, grossister eller handeln som inte respekterar konkurrensreglerna?
 • Whistleblowing – hur ett företag kan slippa betala böter vid en kartell och samtidigt sätta dit sina konkurrenter.
 • Gryningsräder – hur agera vid en räd och vad händer sedan?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till VD, försäljnings- och kundansvariga samt bolagsjurister m.fl.

FAKTA

Datum ej satt