DLFs Årsmöte '22

16 juni

DLFs Årsmöte '22

Nästa Årsmöte och Förbundssammanträde genomförs digitalt och äger rum 16 juni 2022. Inbjudan till Årsmötet distribueras senast den 26 maj 2022.