Förbundssammanträde '22

Nästa års Förbundssammanträde genomförs precis som de två senaste digitalt, och äger rum 16 juni 2022. Inbjudan till Förbundssammanträdet distribueras senast den 26 maj 2022.

Du som vill se sändningen från Förbundssammanträde ’21 på nytt kan klicka här.