Foodservice '24

30 maj

Foodservice, mötesplatsen för dig som är beslutsfattare inom restaurang- och storhushållsbranschen, äger nästa gång rum torsdag 30 maj 2024 på Moderna Muséet i Stockholm. Notera datumet redan nu!