Offentlig upphandling för dagligvaruleverantörer

Datum ej satt

Få koll på den nya lagstiftningen för offentlig upphandling

Den 1 januari 2017 fick vi hela tre nya upphandlingslagar, lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen om upphandling av koncessioner. Samtidigt tillsätter regeringen nya utredningar. Som grädde på moset meddelar de svenska domstolarna nya domar i en strid ström. Det är alltså viktigare än någonsin att hålla sig uppdaterad på detta område.

DLF Academys kurs i offentlig upphandling ger dig en bra och bred bas att stå på samtidigt som den introducerar dig i de kommande nyheterna på lagstiftningsområdet.Utbildningen baseras på nya LOU. Relevanta rättsfall bakas in under dagen och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Utbildningen baseras på den nya lagstiftningen som väntas träda i kraft 1 januari 2017. Relevanta rättsfall bakas in under dagen och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Kursledare

Anna Ulfsdotter Forssell

Anna är en av de ledande juristerna på upphandlingsområdet i Sverige.

Agenda

  • Inledning – vad, varför, vem och när
  • De grundläggande principerna
  • Grundläggande upphandlingsbegrepp
  • Genomgång av förfarandena
  • Ramavtal
  • Uteslutningsgrunder och leverantörskvalificering, åberopande av annans kapacitet och finns det någon gräns för samarbete mellan anbudsgivare?
  • Bör- och skall-krav
  • Anbudsutvärdering och onormalt låga anbud
  • Tilldelningsbeslut och rättsmedel
  • Efter avslutande av upphandling – tillämpning av ett upphandlat kontrakt

Målgrupp

Alla som arbetar med offentliga upphandlingar, som anbudsansvariga, avtalsansvariga när det gäller offentliga kontrakt och chefer för den verksamhet som riktar sig mot offentlig sektor. Kursen lämpar sig både för de som är nya på området och de som redan är insatta i regelverket men som vill lära sig mer om de nya reglerna.

Fakta

Offentlig upphandling för dagligvaruleverantörer

Datum ej satt

Academy
7 mars, 3 oktober, Englundavägen 4, Solna Business Park
Innoday
21 mars, Stockholm Waterfron Congress Centre
Academy
28 mars, Axfood, N Stationsgatan 80C, Stockholm
Academy
3 april, Haymarket by Scandic, Hötorget, Stockholm
Årsmöte
16 maj, Berns Salonger, Stockholm
Foodservice
12 juni, NOTERA DATUMET! Stockholm

Event

Innoday
21 mars, Stockholm Waterfron Congress Centre
Årsmöte
16 maj, Berns Salonger, Stockholm
Foodservice
12 juni, NOTERA DATUMET! Stockholm
+Visa fler

Kunskap

Dagligvaruhandel
Marknads­information / Rapporter
Dagligvaruhandel / Restaurang
Guidelines
Dagligvaruhandel / Restaurang
Guidelines
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel / Restaurang
Principer och hållningar
+Visa fler

Academy

Academy
7 mars, 3 oktober, Englundavägen 4, Solna Business Park
Academy
28 mars, Axfood, N Stationsgatan 80C, Stockholm
Academy
3 april, Haymarket by Scandic, Hötorget, Stockholm
+Visa fler