InnoTalk med Amer Mohammed

14 mars, 12.30 – 13.30

Anmäl dig

AI - elektricitet på steroider!

Generativ AI står inför att revolutionera vår värld på sätt som är svåra att full­ständigt förstå, likt elektricitetens genom­brott för århundraden sedan. Denna gång för­väntas dock påverkan vara ännu djupare, uppskattad till att vara 100 gånger större än elektricitetens. Detta djärva påstående väcker frågan: Vad betyder detta egentligen för dagligvarubranschen, mänsklig­heten och samhället i stort?

Du kan förvänta dig en tankeväckande föreläsning med konkreta exempel, tips och råd att ta med till ditt eget företag!

Amer Mohammed, som arbetat med praktisk AI sedan 2015, långt innan det blev årets ”modeord”, talar bland annat om sina erfarenheter av att transformera stora, mogna organisationer till AI-bolag. Som en av få föreläsare där ute har han faktiskt gjort det, inte bara studerat det!

FAKTA

Datum: 14 mars
Tid: 12.30-13.30
Plats: Online/ Vimeo
Pris: Kostnadsfritt (endast för DLF-medlemmar)

Anmäl dig

InnoTalk
14 mars
Utbildningar
19 mars
Foodservice
30 maj, NOTERA DATUMET!