Category Management Online

4-5 november, 9.30-15.30 (dag 1 & 2). Online
Pris: 4 995 SEK (exkl moms)

Läs mer & anmäl dig

Online - en kanal som ställer nya krav på kategoriarbetet

Dagligvaruhandeln i Sverige har nu fullt ut tagit steget online i och med att konsumenterna i allt högre grad söker sig till kanalen. Onlinekanalens andel är fortfarande ganska låg, men tillväxten är hög och kanalen växer sig allt starkare. Alla är överens om att online har stor potential och är ett viktigt tillväxtområde.

Kanalen ställer nya krav på kategoriarbetet och skapar nya intressanta möjligheter, samtidigt som den ställer nya krav på samarbetet mellan leverantör och handel.

KURSLEDARE

Kursen leds av Johan Kaij med kollegor från Marketing Clinic, som genomför utbildningen på uppdrag av ECR Sverige. Dessutom medverkar experter från branschen.

ECR Sveriges nya tvådagarsutbildning Category Management Online har tagits fram för att bringa klarhet i de fråge­ställningar som många i branschen har kring den växande kanalen:

  • Hur beter sig konsumenterna annorlunda online?
  • Vilka kategorier får en starkare eller svagare roll?
  • Hur ska man få kategorin att samspela mellan butik och online?
  • Hur ska man arbeta med sortiment, varuplacering och promotion?
  • Vilka krav ställer hemsidor och onlinebutiker på bild och textmaterial?
  • Vilka möjligheter finns egentligen för att utveckla kategorin – leverantör & handel tillsammans?
  • Finns det en verktygslåda som ger mig grundläggande tips om hur jag ska gå tillväga för att lyckas med kategoriutveckling Online?

Målgrupp

Du som arbetar med kategoriutveckling online i ett leverantörsföretag eller inom handeln och vill öka din kompetens på området.

Upplägg och syfte

Du kommer att få med dig direkta lärdomar, verktyg och insikter att använda i ditt arbete. Övningar och gemensamt arbete sker i grupper där både leverantörer och handels­representanter deltar. Du får lyssna till gästföreläsningar med konkreta ”case” och insikter från branschen, och en hel del tid ägnas åt diskussioner och erfarenhetsutbyte. Syftet med utbildningen är att bygga ökad kompetens och skapa en gemensam grund för starkare kategoritillväxt.

Hämta agenda för utbildningen

Category Management Online

4-5 november, Online
kl 9.30-15.30 (dag 1 & 2)
Pris: 4 995 SEK (exkl moms)

Academy
21 oktober, 22 oktober, Online
Academy
4 november, 5 november, Online
Webbinarium
11 november, NOTERA DATUMET!
Webbinarium
18 november, NOTERA DATUMET!
Webbinarium
25 november, NOTERA DATUMET!
DLF-lunch
12 februari, 2021 NOTERA DATUMET!

Event

Academy
21 oktober, 22 oktober, Online
Academy
4 november, 5 november, Online
Webbinarium
11 november, NOTERA DATUMET!
Webbinarium
18 november, NOTERA DATUMET!
Webbinarium
25 november, NOTERA DATUMET!
DLF-lunch
12 februari, 2021 NOTERA DATUMET!
+Visa fler

Kunskap

Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel / Restaurang
Rapporter
Restaurang
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Kundprofiler
Restaurang
Marknads­information
+Visa fler

Academy

Academy
21 oktober, 22 oktober, Online
Academy
4 november, 5 november, Online
+Visa fler