DLFs hållning i frågan om neutrala förpackningar

Här förklarar DLF varför man på principiella grunder motsätter sig införande av neutrala förpackningar. För DLF handlar frågan i grunden om varumärkesrättigheter.

Hämta dokumentet