Svensk GlasÅtervinning AB

Svensk Glasåtervinning AB ansvarar för insamling och materialåtervinning av använda och utsorterade glas­­förpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige. På deras anläggning i Hammar tas alla insamlade glasförpackningar i Sverige om hand och blir till ny glasråvara.

Svensk Glasåtervinning AB ägs av Dagligvaruleverantörerna, SvDH, Sveriges Bryggerier, Sveriges Vin- och Spritleverantörer och Ardagh Glas.

Läs mer på Svensk Glasåtervinnings hemsida

Dela: