Stockfiller AB

Stockfiller AB arbetar för att koppla ihop köpare och säljare inom livsmedelsindustrin och används primärt inom de så kallade olistade flödena, med andra ord det som går utanför kedjornas centrallager. Systemet används idag av nästan 5 000 butiker och restauranger runt om i landet, exempelvis i princip alla dagligvarubutiker oavsett blocktillhörighet.

Stockfiller AB erbjuder leverantörer en helhetslösning för att hantera det externa/ direkta flödet för att spara tid, öka försäljningen, få bättre koll på nyckeltal samt minska risken för mänskliga fel. För inköpare fungerar Stockfiller AB som ett heltäckande system för de inköp som går utanför de centrala flödena för att förenkla processer för alla parter, oavsett om det är på HQ-nivå eller för den enskilda inköparen.

Läs mer om Stockfiller

Dela: