RK Returkartong AB

RK Returkartong AB ansvarar för insamling och återvinning av de pappersförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige.

Bolaget ägs av 15 företag och organisationer. Ägarna representerar hela förpackningskedjan från materialtillverkare, förpackningstillverkare (konverterare), fyllare (de som fyller förpackningarna med varor) till importörer, handel och distributörer, bland annat Dagligvaruleverantörerna och Svensk Dagligvaruhandel.
Foto: FTI

Läs mer om Returkartong

Dela: