Näringslivets Producentansvar

Näringslivets Producentansvar (NPA) är en godkänd producent­ansvarsorganisation som arbetar för att driva utvecklingen mot en cirkulär och spårbar materialåtervinning. NPA erbjuder en heltäckande expertis i alla frågor som rör producentansvaret – från design för återvinning till redovisning, rapportering och lagkrav.

NPA ägs av branschorganisationerna Dagligvaruleverantörerna (DLF), Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL).

Läs mer på Näringslivets Producentansvars hemsida

Dela: