Svenska Metallkretsen AB

Svenska Metallkretsen AB ansvarar för insamling och återvinning av de metallförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige.

Svenska Metallkretsen AB ägs av Dagligvaruleverantörerna och Svensk Dagligvaruhandel.

Läs mer på Metallkretsens hemsida

Dela: