DLF Service AB

DLF Service AB bedriver verksamhet som består i att arrangera fysiska och digitala event, medlemsrådgivning, nyhets- och kunskapsförmedling samt att erbjuda förmånliga samköpsavtal för bland annat medlemmar i Dagligvaruleverantörers Förbund. Bolaget utför även på uppdrag management- och konsulttjänster åt Förbundet, vilket även inkluderar IT-, ekonomi- och andra administrativa tjänster. DLF Service AB är ett helägt dotterbolag till Dagligvaruleverantörers Förbund.

Dela: