Bli medlem

Varför ska man vara medlem i DLF?

Multibev, som är en del av Solera Sweden, har varit en aktör på den svenska dagligvarumarknaden i 3-4 år och när jag började där för två år sen var det ett självklart val att vi skulle vara medlemmar i DLF. DLF ger mig och mina kollegor insikter i de mest differentierade områdena, allt från inspiration i kreativa processer till rapporter om branschens utveckling. DLFs olika forum och event ger oss medlemmar utbildningar, nätverkande och möjlighet att diskutera frågeställningar som både vi leverantörer och kunder kan ha. Det är verkligen ett bra sätt att samverka för att utveckla vår bransch.

Camilla J Eklund, Commercial Director, Multibev

Arvid Nordquist har varit medlem i DLF många år och för oss är medlemskapet värdefullt då det ger oss relevant information om vår bransch, möjligheter till kompetensutveckling och bra möjligheter till inspirerande möten med kunder och kollegor. Vi tror starkt på att ett utvecklat samarbete skapar förutsättningar för ökad konsumentnytta och hållbarhet i dagligvarubranschen.

Peter Dannqvist, Supply Chain Director, Arvid Nordquist HAB

För oss på Essity är medlemskap i DLF en självklarhet, vi får utbyte av DLFs olika forum på många sätt: kunskap genom utbildningar och rapporter, inspiration och värdefullt nätverkande genom olika event och en möjlighet att påverka för oss viktiga frågor genom engagemang i DLFs olika kommittéer

Linda Edlund, Commercial Director, Consumer Goods Sverige, Essity Hygiene and Health

Som medlem får ni ta del av allt som DLF och DLF Service AB producerar och arrangerar inom ramen för vårt uppdrag att skapa förutsättningar för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri, som till exempel:

  • Branschstudier, marknadsstatistik, omvärldsbevakning, kundprofiler, nyhetsbrev, etc som producerats på uppdrag av Dagligvaruleverantörerna.
  • Inbjudningar från DLF Service AB till DLFs Höstmöte, Foodservicedagen, digitala DLF-luncher med gästtalare från handelskedjorna och olika utbildningar. En deltagaravgift utgår för vissa fysiska event och utbildningar. Vi arrangerar även ett stort antal intressanta kostnadsfria webbinarier. Klicka här för mer information.
  • Dagligvaruleverantörerna företräder dagligvaruindustrin i konkurrensneutrala branschfrågor som till exempel ny lagstiftning inom konkurrensrätten och otillbörliga handelsmetoder samt utformning av förpackningsförordningen.
  • Dagligvaruleverantörerna  utvecklar och driver branschbolag som bidrar med affärsnytta för medlemmarna, som  till exempel ClearOn AB, Svenska Retursystem AB, GS1 Sweden AB samt materialbolag för insamling och återvinning av förpackningar. Här kan du läsa mer om branschbolagen.
  • Tillgång till en rad förmånliga samköpsavtal, som ni kan läsa mer om här.

Vem kan bli medlem i DLF?

Företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. En medlem får inte helt eller till väsentlig del bedriva grossist- eller detaljistverksamhet eller ha ett väsentligt intresse i sådan verksamhet eller annan verksamhet som inte huvudsakligen består i att sälja dagligvaror till handel samt restauranger och storhushåll i Sverige. En medlem får inte heller på annat sätt direkt eller indirekt företräda intressen som strider mot Föreningens ändamål. Här hittar du våra stadgar.

Vilka är idag medlemmar i DLF?

Dagligvaruleverantörerna har cirka 170 medlemmar som tillverkar och/eller säljer dagligvaror på den svenska marknaden. Här är vår medlemsförteckning.

Vad kostar det att vara medlem i DLF?

Som medlem betalar ni dels en årlig serviceavgift till DLF Service AB, dels en årlig medlemsavgift till Dagligvaruleverantörerna. Här finns en sammanställning över DLFs servicearvoden.

Hur ansöker man om ett medlemskap i DLF?

Ni ansöker om medlemskap genom att fylla i nedanstående fält. När ni har signerat er ansökan prövar styrelsens arbetsutskott att ert bolag uppfyller kriterierna för ett medlemskap enligt förbundets stadgar. För mer information om fördelarna med ett medlemskap, kontakta Mathias Dittrich, Marknadsdirektör på DLF Service AB, tel. 0708-445 448

Ansökan om medlemskap

Är ditt företag redan ett medlemsföretag? Skapa ett personligt konto.

Företaget
VD (eller motsvarande)


Ansökan.

Vi ansöker härmed om:

Omsättning

Vår nettoomsättning av dagligvaror på den svenska marknaden, inkluderande försäljning till handel, restauranger och storhushåll uppgår till:

*Observera att du ska fylla i datum, signatur samt namnförtydligande på ansökan innan den skickas in till DLF.