Information

För mer information om fördelarna med ett medlemskap, kontakta Mathias Dittrichmarknadsdirektör på DLF Service AB, tel 0708-445 448.

Ansökan om medlemskap i DLF

Är ditt företag redan ett medlemsföretag? Skapa ett personligt konto.

Företaget
VD (eller motsvarande)


Ansökan.

Vi ansöker härmed om:

Omsättning

Vår nettoomsättning av dagligvaror på den svenska marknaden, inkluderande försäljning till handel, restauranger och storhushåll uppgår till:

*Observera att du ska fylla i datum, signatur samt namnförtydligande på ansökan innan den skickas in till DLF.


Affärsrelevant kunskap

Vi tar varje år fram undersökningar, rapporter, analyser och presentationer inom intressanta områden. Några exempel är:

 • DLF Kundprofiler™
 • Marknadsutsikter
 • DLFs Innovations­rapport – Bli mer framgångsrik med produktinnovationer
 • Hushållens dagligvaruinköp
 • Handelns egna märkesvaror
 • Konsumentprofiler

Marknadsinformation

Som medlem kan ni följa branschens utveckling genom olika produkter. För att kunna ta del av Retail Index och Foodservice Index krävs dock att ditt företag rapporterar in sin försäljning.

 • Dagligvarukartan™
 • Restaurangkartan™
 • Marknadsindikatorer™
 • Retail Index™
 • Foodservice Index™
 • Restaurangindex™

Nyhets- & omvärldsbevakning

I våra nyhetsbrev kan du löpande ta del av information och analyser om dagligvaru­branschen:

 • DLF NEWS
 • DLF VD-brev

Inspirerande mötesplatser

Förbundets dotterbolag DLF Service arrangerar löpande olika event där du får ny inspiration och kunskap samt kan nätverka med kunder och kollegor i branschen. Några exempel på våra mötesplatser är:

 • Fast Moving
 • Höstmöte
 • Foodservice
 • DLF-luncher

Skräddarsydda utbildningar

DLF Service erbjuder även olika typer av skräddarsydda utbildningar för dagligvaru­branschen:

 • Bli mer framgångsrik med produktinnovation
 • Bättre affärer med POS- och kundkortsdata
 • Category Management, grundutbildning och fördjupning
 • Förhandlingsbart – bli en bättre förhandlare!
 • Att styra dagligvarubranschens varuflöde
 • Introduktion till foodservicebranschen
 • Offentlig upphandling från A till Ö
 • Konkurrensrätt

Branschutveckling

DLF tar hela tiden initiativ till och genomför olika branschprojekt tillsammans med våra kunder i syfte att effektivisera och utveckla branschen. Arbetet sker främst inom ramen för ECR Sverige, med DLF och Svensk Dagligvaruhandel som huvudmän. DLF  utvecklar och driver även olika branschsystem som bidrar till att effektivisera branschen.

Ansökan om medlemskap i dlf

Företaget

VD (eller motsvarande)

Ansökan

Vi ansöker härmed om:

Omsättning

Vår nettoomsättning av dagligvaror på den svenska marknaden, inkluderande försäljning till dagligvaruhandel, servicehandel, restaurang och storhushåll uppgår till:

*Observera att du ska fylla i datum, signatur samt namnförtydligande på ansökan innan den skickas in till DLF.