BILDGALLERI

DLFs Höstmöte, Berns Salonger, 6 oktober 2022

Foto: Jean Lapin (jeanlapin.com)