BILDGALLERI

DLFs Höstmöte på China Teatern och Vinterträdgården, Grand Hôtel, 11 oktober 2023

Foto: Evan Pantiel.