Grundutbildning i Lean Supply Chain

Läs mer

Öka din och ditt företags kompetens inom Lean Supply Chain!

Vår fyradagars grundutbildning i Lean Supply Chain är skräddarsydd för dagligvarubranschen och ger dig bred teoretisk kunskap om Leans ledningsfilosofi och arbetssätt, samt en praktiskt genomgång av de viktigaste metoderna och analysverktygen.

Efter att ha gått utbildningen kommer du och ditt företag att ha tagit första steget på vägen mot ökad effektivitet och ständiga förbättringar.

Utbildningen fokuserar på processen order-till-leverans, och varvar praktiska övningar med exempel hämtade från företag i branschen. DLF är arrangör tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel.

Leanexperter från Accenture leder utbildningen

Agenda

Dag 1 – 2

 • Trender inom dagligvarubranschen
 • Introduktion till Lean och framgångsfaktorer
 • Leanterminologi
 • Värdeflödeskartläggning (VSM)
 • Kunden i fokus (VOC)
 • Leanspel – teori varvas med simulering av en process där vi analyserar och använder förbättringsverktyg i praktiken
 • Till dag tre delas en praktisk hemuppgift ut för dig att utföra i ditt företag

Dag 3 – 4

 • Ledtid – vad påverkar denna?
 • Arbetssätt inom Lean
 • Definiera mätetal
 • Analysera grundorsaker
 • Identifiera lösningar
 • Prioritera lösningsförslag
 • Skapa ordning och reda (5S)
 • Inför standardiserat arbetssätt
 • Ledningsstruktur – säkerställ bestående förbättringar i organisationen
 • Diplomering efter utbildningstest

Målgrupp

Inga förkunskaper krävs för att gå utbildningen. 

FAKTA

Grundutbildning i Lean Supply Chain

Datum: meddelas senare

Plats: meddelas senare

Pris: 10 950 kr exkl moms.

Hej DLF,

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender samt utvalda nyheter från dagligvarauhandeln m.m!


.
*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla

Academy

Category Management – Grundutbildning

Öppen för alla
6 mars, FULLBOKAT! Englundavägen 4, Solna Business Park

Förhandlingsbart – bli en bättre förhandlare!

Endast för medlemmar
12 april, FULLBOKAT! Scandic Anglais, Stockholm

Grundkurs i Lean Supply Chain

Öppen för alla
Datum ej satt
+ Visa fler

Events

Mötesplats
15 mars, Stockholm Waterfron Congress Centre
Årsmöte
17 maj, Berns Salonger, Stockholm
Mötesplats
14 juni, NOTERA DATUMET! Vasateatern, Stockholm
Mötesplats
4 oktober, Stockholm
DLF-lunch
22 november, Operaterassen, Stockholm
+Visa fler

Ett urval av dlf:s medlemsföretag

Dagligvaror online

En rapport om utvecklingen för näthandeln med dagligvaror i Sverige, producerad av Marketing Clinic på uppdrag av DLF.

Läs mer

Kunskap

Dagligvaruhandel
Marknads­information / Rapporter
Dagligvaruhandel
Rapporter
Dagligvaruhandel
Kundprofiler / Marknads­information
Restaurang
Kundprofiler / Marknads­information
Restaurang
Kundprofiler
Dagligvaruhandel
Kundprofiler / Marknads­information
+Visa fler

EMV-andelar per varukategori och kedja

GfK-rapport med fakta om EMV-andelar (värde och volym) för hundratals varugrupper nedbrutet på ett tjugotal kedjor.

Läs mer

Academy

Öppen för alla
6 mars, FULLBOKAT! Englundavägen 4, Solna Business Park
Endast för medlemmar
12 april, FULLBOKAT! Scandic Anglais, Stockholm
Endast för medlemmar
Datum ej satt
+Visa fler

DLF Kundprofiler – Lidl

Läs mer

DLF News

Hej DLF,

.

Jag vill börja prenumerera på DLF News och få nyheter om intressanta rapporter, trender och utvalda nyheter från dagligvaruhandeln!

*Prenumerationen är kostnadsfri och öppen för alla